BRANDSÄKRA SKÅP

BRANDSÄKRA SKÅP FÖR FARLIGA ÄMNEN

 Brandskåp typ G1201

I skåpet för farliga ämnen lagras brännbara vätskor i arbetslokaler med högsta säkerhet. Skåpen för farliga ämnen med pardörrar och 3 höjdjusterbara hyllplan samt bottenuppsamlingskar, har klarat alla lagliga provningar utan anmärkningar. Utrustat med avluftningsanslutning (NV 75) på skåpöversidan.

BRANDAVSKILJANDE SKÅP

 Brandskåp Modell FF120

Brandavskiljande skåp avsett för brandskyddande förvaring av brandfarliga vätskor och aerosoler i tex livsmedelsbutiker, stormarknader, bensinstationer, färgbutiker osv. Skåpet flyttas enkelt med pallvagn. Brandskåpet är försett med ställbara fötter och skall vägas in efter flyttning. Skåpet är testat enligt SP-metod 2369 och uppfyller kraven för klass 1 förvaring samt certifierat och P-märkt av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) med certifikat nr 163602. Standardinredning: 5 hyllor

 

 Brandskåp Modell FF90

Brandavskiljande skåp avsett för brandskyddande förvaring av brandfarliga vätskor och aerosoler i t.ex. livsmedelsbutiker, stormarknader, bensinstationer, färgbutiker o.s.v. Skåpet flyttas enkelt med en pallvagn. Brandskåpet är försett med ställbara fötter och skall vägas in efter flyttning. Skåpet är testat enligt SP-metod 2369 och uppfyller kraven för klass 1 förvaring samt certifierat och P-märkt av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) med certifikat nr 163602.  Standardinredning: 5 hyllor

 

BRANDKLASSAT SKÅP FÖR DATAMEDIA

MBG 5835 är ett brandklassat och certifierat datamediaskåp samt brandklassat i 120 minuter mot brand, men tål även vatten. Det ingår även ett falltest från 9 meter. Elektroniskt kodlås med nyckel samt nyckelkrokar på insidan av dörren.

  • Elektroniskt kodlås med LCD-display.
  • Sex regelkolvar.
  • Metallhandtag.
  • Flyttbar hylla.
  • Förberett för fastsättning.
  • Flyttbart fack.
  • Dörrfack.

 

 

STÖLD OCH BRANDSKYDDSKÅP S2

 
Inbrottsskydd
Roburs S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 14450.
  
Brandskydd
Roburs S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 15659 – LFS 30 P & 60 P.

Ladda ner produktblad

Stöld & brandskyddskåp S2/30P

Stöld & brandskyddskåp S2/60P